เครื่องรัดกล่องแบตเตอรี่ ราคา 45,000 บาท

Strapping Machine ORT-200 Battery Powered Electric Pet Strap Packing Tool Electric Plastic Strapping Tool
Automatic. Lightweight, one-handed tensioning, sealing and cutting electric strapping machine, Best choice!! 
 
 
เครื่องรัดสายรัด ORT-200 แบตเตอรี่ไฟฟ้า
เครื่องมือบรรจุสายรัดพลาสติกไฟฟ้าอัตโนมัติ. 
เครื่องรัดแบตเตอรี่ไฟฟ้า แบบรัดและตัดด้วยมือเดียวน้ำหนักเบาทางเลือกที่ดีที่สุด !!
 
  ราคา 45,000 บาท/ เครื่อง  
 
Visitors: 35,764